Riina Vuorus
040 1492769
kepeintassuin@gmail.com

Seuralantie 11
60220 Seinäjoki
TA-rakennus, 0-kerros

TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 § ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. 

Laadittu: 16.5.2023 Lemmikkipalvelu Kepein Tassuin toimesta.

Käyttämällä verkkosivustoa hyväksyt tietojesi käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Tietosuojaselostetta voidaan päivittää tarvittaessa. Verkkosivuston ja sen liitännäisten palvelujen käyttö uuden tietosuojaselosteen version julkaisemisen jälkeen katsotaan muuttuneiden ehtojen hyväksynnäksi.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Lemmikkipalvelu Kepein Tassuin

Yhteystiedot
3188445-1
Seuralantie 11
60220 Seinäjoki

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Riina Vuorus
Tmi Kepein Tassuin
3188445-1
Seuralantie 11
60220 Seinäjoki
040 1492769
kepeintassuin @ gmail.com

Tietosuojavastaava
Riina Vuorus
Tmi Kepein Tassuin
3188445-1
Seuralantie 11
60220 Seinäjoki
040 1492769
kepeintassuin @ gmail.com

2. REKISTERÖIDYT

Rekisterissä ovat Lemmikkipalvelu Kepein Tassuin asiakkaat ja verkkosivun kautta yhteyttä ottaneet henkilöt.

3. HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja käytetään henkilötietolain mukaisiin tarkoituksiin, kuten asiakassuhteiden hoitamiseen ja ylläpitoon, asiakaskirjeisiin ja tiedotteisiin, asiakaskyselyihin ja asiakasinformaation keräämiseen.

4. REKISTERIIN TALLENNETTAVAT HENKILÖTIEDOT

Asiakasrekisteri sisältää seuraavt tiedot:
Yhteystiedot:
nimi
osoite
puhelinnumero
sähköposti
Asiakastiedot:
tiedot ostetuista palveluista/tuotteista

5. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen kepeintassuin @ gmail.com .

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä, verkkolomakkeen kautta tai ostotapahtuman yhteydessä.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:
uutiskirjeohjelma?

8. KÄSITTELYN KESTO

Henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

9. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Asiakasrekisteriä käsittelevät Lemmikkipalvelu Kepein Tassuin työntekijät.

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

11. AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Create a website or blog at WordPress.com